الگو:جعبه اطلاعات معبد بودایی

جعبه اطلاعات معبد بودایی
اطلاعات
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

{{ جعبه اطلاعات معبد بودایی
 | نام     = 
 | تصویر    = 
 | اندازه تصویر = 
 | عنوان تصویر = 
 | کوه     = 
 | فرقه     = 
 | پایه‌گذاری  = 
 | پایه‌گذار   = 
 | آموزگار   = 
 | گرداننده   = 
 | رئیس راهبان = 
 | روحانی    = 
 | نشانی   = 
 | کشور     = 
 | مختصات    = 
 | وبگاه    = 
}}

الگوهای وابستهویرایش