الگو:حساب محرمانه/توضیحات

  • اگر یک حساب کاربری مطابق با سیاست حساب مشروع ایجاد کرده‌اید و مایل نیستید آن را علنی کنید، پس از آگاه کردن بازرسان کاربر دربارهٔ حساب اصلی، این الگو را به صورت {{حساب محرمانه}} در صفحه کاربری خود قرار دهید.

کاربرانی که این الگو را در صفحه کاربری مشاهده می کنند متوجه خواهند شد که: