از این که درخواست‌تان را برای نظر سوم در ویکی‌پدیا:نظر سوم فهرست کردید متشکرم. درخواست شما با معیارهای لازم مطابقت ندارد. این معیارها کمک می‌کند که کاربری که نظر سوم را می‌دهد، دچار جهت‌گیری و سوگرایی نشود. لطفاً درخواست‌تان را ویرایش کنید تا با این معیارها مطابقت کند.


از این الگو به این شکل استفاده کنید:

{{درخواست نادرست نظر سوم}}‌ ~~~~

اگر توضیح اضافه‌ای دارید، از الگو به این شکل استفاده کنید:

{{درخواست نادرست نظر سوم}} توضیح ~~~~