الگو:درصد انجام‌شده

0 (0%) انجام‌شده

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

{{درصد انجام‌شده|انجام‌شده=عدد طبیعی|کل=عدد طبیعی|ارقام=عدد طبیعی}}

توجه کنید که اعداد باید با کاراکترهای انگلیسی نوشته شوند.

نمونهویرایش

{{درصد انجام‌شده|انجام‌شده=10.6564|ارقام=2}} تولید می‌کند: 10.6564 (10.66%) انجام‌شده


جستارهای وابستهویرایش