الگو:دکمه تخلیه میانگیر

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

  • {{دکمه تخلیه میانگیر}} یا {{دکمه تخلیه میانگیر|right}}
  • {{دکمه تخلیه میانگیر|center}}
  • {{دکمه تخلیه میانگیر|left}}

جستارهای وابستهویرایش