الگو:رایانامه

درود فراوان. لطفاً رایانامه‌های دریافتی خود را بررسی کنید – ایمیل دارید!
ممکن است چند دقیقه‌ای زمان ببرد تا رایانامه در نامه‌دانتان ظاهر شود. هر زمان که خواستید می‌توانید این پیام را با زدودن برچسب {{رایانامه}} از صفحهٔ بحثتان حذف کنید.
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

هدفویرایش

دیگر نیازی به این الگو نیست.اگر از درون دانشنامه اقدام کنید ، خود مدیاویکی به کاربر اطلاع خواهد داد

آیا از این‌که به کاربری ایمیلی بفرستید و در صفحهٔ بحثش پیغامی بگذارید که ایمیلی به او فرستاده‌اید، خسته شده‌اید؟ اگر پاسختان مثبت است، در عوض از این الگو برای آگاه کردن گیرندگان ایمیل استفاده کنید.

کاربردویرایش

هر یک از موارد زیر:

ورودی نتیجه یادداشت
{{رایانامه}}
درود فراوان. لطفاً رایانامه‌های دریافتی خود را بررسی کنید – ایمیل دارید!
ممکن است چند دقیقه‌ای زمان ببرد تا رایانامه در نامه‌دانتان ظاهر شود. هر زمان که خواستید می‌توانید این پیام را با زدودن برچسب {{رایانامه}} از صفحهٔ بحثتان حذف کنید.
{{رایانامه|sig=~~~~}}
یا
{{رایانامه|sig=yes}}
درود فراوان. لطفاً رایانامه‌های دریافتی خود را بررسی کنید – ایمیل دارید!
ممکن است چند دقیقه‌ای زمان ببرد تا رایانامه در نامه‌دانتان ظاهر شود. هر زمان که خواستید می‌توانید این پیام را با زدودن برچسب {{رایانامه}} از صفحهٔ بحثتان حذف کنید. — ~~~~
~~~~ با امضای واقعی و تاریخ جانشین می‌شود.
{{رایانامه|dashlesssig=~~~~}}
یا
{{رایانامه|dashlesssig=yes}}
درود فراوان. لطفاً رایانامه‌های دریافتی خود را بررسی کنید – ایمیل دارید!
ممکن است چند دقیقه‌ای زمان ببرد تا رایانامه در نامه‌دانتان ظاهر شود. هر زمان که خواستید می‌توانید این پیام را با زدودن برچسب {{رایانامه}} از صفحهٔ بحثتان حذف کنید. ~~~~
~~~~ با امضای واقعی و تاریخ جانشین می‌شود (برای کسانی که قبلا در امضای سفارشی خود از خط فاصله یا دیگر جداکننده‌ها استفاده کرده‌اند).
{{رایانامه|ts=~~~~~}}
درود فراوان. لطفاً رایانامه‌های دریافتی خود را بررسی کنید – ایمیل دارید!
زمان: ~~~~~. ممکن است چند دقیقه‌ای زمان ببرد تا رایانامه در نامه‌دانتان ظاهر شود. هر زمان که خواستید می‌توانید این پیام را با زدودن برچسب {{رایانامه}} از صفحهٔ بحثتان حذف کنید.
~~~~~ با تاریخ جانشین می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش