الگو:رده بهتر/توضیحات

چرا این الگوویرایش

برای تغییر مسیر رده‌ها نیز (مانند سایر صفحات) می‌توان از فرمان #REDIRECT استفاده نمود. اما بهتر است از این فرمان استفاده نشود چون استفاده از این فرمان، مانع از قرار گرفتن صفحات جدید در رده نمی‌شود. پیشنهاد می‌شود برای آگاه‌کردن دیگرکاربران، الگوی {{رده بهتر}} را به کار گیرید.

مزایاویرایش

مزایای الگو رده بهتر

  1. ابزار هات کت الگو:رده بهتر را می‌شناسد و رده مقصد را خودش جایگزین می‌کند.
  2. برای عنوان‌هایی که برای یک رده ممکن است مشابه باشند کاربر دارد مثلاً رده:رسانه‌ها و رده:رسانه هر دو به یک موضوع اشاره می‌کنند اگر یکی از آنها دارای الگو رده بهتر به دیگری باشد هر گاه کاربر آن را انتخاب کند به صورت خودکار به دومی انتقال می‌یابد.
  3. وجود رده‌هایی که رده بهتر دارند از ساخت رده‌های موازی و رده‌بندی موازی مقالات و صفحات جلوگیری می‌کند.
  4. رده‌هایی که الگو:رده بهتر دارند را ربات رده همسنگ به مقالات نمی‌افزاید.

راهنماویرایش

برای به کاربردن این الگو باید جمله‌ای مانند نمونه زیر را بنویسید:

{{رده بهتر|نام رده}}

تنها به جای «نام رده»، نام رده‌ای که بهتر بوده و باید جایگزین شود را بنویسید.

نمونه: اگر بخواهید رده:نویسندگان براساس میهن به رده:نویسندگان بر پایه میهن منتقل کنید، می‌توانید با به‌کاربردن این الگو به گونه {{رده بهتر|نام رده بهتر}} ، پیام زیر را در صفحه رده:نویسندگان براساس میهن، که می‌خواهید منتقل شود، بگذارید:

محتویات رده‌هایی که از این الگو استفاده می‌کنند (در صورتی که رده خالی نباشد) به صورت هفتگی توسط ربات انتقال می‌یابند. در نهایت می‌توان رده نامناسب را بعد از انتقال زیر رده‌هایش با دستور {{حذف سریع}} پاک کرد.

جستارهای وابستهویرایش