الگو:رده کاربر

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

{{user category|description|userbox|userbox2|userbox3|userbox 4|userbox 5|userbox 6}}