الگو:صفحه کاربری/تمرین


آرش بهزادنیا قهرمان کیک بوکسینگ ایران

آرش بهزادنیا متولد 15 / 1 /1367 در تهران است

ایشان مدرک مربی گری در زمینه های زیر دارند.

مربی رزمی (کیک بوکسینگ)

مربی بدنسازی و پرورش اندام فدراسیون

مربی امادگی جسمانی

مربی کراس فیت

از عناوین ایشان میشود به قهرمانی کشور در رشته کیک بوکسینگ اشاره کرد.

بعنوان مثال قهرمان کیک بوکسینگ ایران در سال 1396