الگو:عدد به فارسی

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

تفاوت این الگو با {{formatnum:|nosep}} در این است که این الگو نه تنها اعداد انگلیسی، بلکه اعدادِ عربی مانند ٦ را هم فارسی می‌کند. بهتر است در جایی که به این ویژگی نیازی نیست از همان formatnum استفاده شود.

استفاده

این الگو رشتهٔ حاوی عدد را می‌گیرد و ارقام آن را به فارسی برمی‌گرداند.

{{عدد به فارسی|3}} ← ۳
{{عدد به فارسی|45-60}} ← ۴۵-۶۰
{{عدد به فارسی|1234567890}} ← ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰
{{عدد به فارسی|متن ٦ متن}} ← متن ۶ متن

زیرالگو

الگوهای وابسته