الگو:فاصله مجازی

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو برای قراردادن فاصلهٔ مجازی به کار می‌رود. برای استفاده از آن در متن، {{فم}} را تایپ کنید. برای نمونه، می{{فم}}آید می‌شود: می‌آید.

پارامتر

شما می‌توانید متن پیش از فاصله را به صورت پارامتر اول به الگو بدهید تا خودش تشخیص بدهد که آیا فاصلهٔ مجازی لازم هست یا نه. مثلاً: {{فم|می}}توانیم فاصلهٔ مجازی می‌افزاید تا «می‌توانیم» خوانده شود، اما {{فم|نا}}توانیم فاصلهٔ مجازی نمی‌افزاید چون بدون آن هم «ناتوانیم» خوانده می‌شود.

این پارامتر اختیاری است، و اگر خالی باشد، فاصلهٔ مجازی بازگردانده می‌شود.