الگو:فهرست بازیکن

شماره نقش بازیکن
{{{نقش}}} {{{نام}}}
شماره نقش بازیکن

کاربردویرایش

از این الگو برای نمایش فهرستی از بازیکن‌های یک تیم استفاده می‌شود. نحوهٔ استفاده از الگو در این مثال نمایش داده شده‌است:

{{بازیکن/آغاز}}
{{بازیکن|شماره=۱|ملیت=ایران|نقش=دروازه‌بان|نام=[[احمدرضا عابدزاده]]}}
{{بازیکن|شماره=۲|ملیت=فرانسه|نقش=مدافع|نام=[[میشل توتی]]}}
...
{{بازیکن/وسط}}
{{بازیکن|...}}
...
{{بازیکن/پایان}}

اضافه کردن دستور {{بازیکن/وسط}} باعث می‌شود که ستون دوم جدول نمایش داده شود. استفاده نکردن از آن باعث می‌شود که جدول پهنایی برابر صفحه پیدا می‌کند که از زیبایی و خوانایی آن می‌کاهد.

مثالویرایش

{{بازیکن/آغاز}}
{{بازیکن|شماره=۱|ملیت=ایران|نقش=دروازه‌بان|نام=[[احمدرضا عابدزاده]]}}
{{بازیکن|شماره=۲|ملیت=فرانسه|نقش=مدافع|نام=[[میشل توتی]]}}
{{بازیکن/وسط}}
{{بازیکن|شماره=۳|ملیت=ایتالیا|نقش=مهاجم|نام=[[انریکو دونادونی]]}}
{{بازیکن/پایان}}

چنین نتیجه می‌دهد:

شماره نقش بازیکن
۱ ایران دروازه‌بان احمدرضا عابدزاده
۲ فرانسه مدافع میشل توتی
شماره نقش بازیکن
۳ ایتالیا مهاجم انریکو دونادونی