الگو:قرمز

{{{1}}}

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

این بخش از متن {{قرمز|رنگی}} است. دیده می‌شود:

این بخش از متن رنگی است.

داده‌های الگو

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده قرمز

این الگو رنگ متن ارائه شده را به قرمز تغییر می‌دهد.

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
متن1

متن به رنگ قرمز نمایش داده خواهد شد.

رشتهضروری

جستارهای وابسته

کد الگو   تخته رنگ