الگو:لباس فوتبال

Team colours
Team colours
Team colours
Team colours
Team colours
{{{عنوان}}}
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

طرز کاربرد

{{لباس فوتبال
| الگوی دست چپ  =black shirt
| الگوی بدن   =lightning
| الگوی دست راست =crown
| دست چپ     =crown
| بدن      =
| دست راست    =
| الگوی شلوارک  =lightning
| شلوارک     =blue
| جوراب‌ها    =white
| الگوی جوراب  =1F24B4
| عنوان     =میزبان
| چینش      =
}}

یک مثال از ساخت لباس

{{لباس فوتبال
 | الگوی دست چپ  = _white_stripes
 | الگو بدن    = _3stripesonwhite
 | الگوی دست راست = _white_stripes
 | دست چپ     = 1F24B4
 | بدن      = 1F24B4
 | دست راست    = 1F24B4
 | شلوارک     = 1F24B4
 | جوراب‌ها    = 1F24B4
 | عنوان     = مهمان
}}

{{لباس فوتبال
 | الگوی دست چپ  =
 | الگوی بدن   = _manutdh0709
 | الگوی دست راست =
 | دست چپ     = E20E0E
 | بدن      = E20E0E
 | دست راست    = E20E0E
 | شلوارک     = FFFFFF
 | جوراب‌ها    = 000000
 | عنوان     = میزبان
}}
Kit left arm white stripes.png
Team colours
Kit body 3stripesonwhite.png
Team colours
Kit right arm white stripes.png
Team colours
Team colours
Team colours
مهمان
Team colours
Kit body manutdh0709.png
Team colours
Team colours
Team colours
Team colours
میزبان

الگوهای قابل استفاده