الگو:مجله‌های انجمن شیمی آمریکا

انتخاب باز یا بسته بودن الگو

  • برای نمایش الگو به صورت تاشده از فرمولی به شکل {{مجله‌های انجمن شیمی آمریکا |state=collapsed}} استفاده کنید.
برای نمایش الگو به حالت باز از {{مجله‌های انجمن شیمی آمریکا |state=expanded}} استفاده کنید.
اگر می‌خواهید این الگو فقط زمانی که الگوی هم‌نوع آن در صفحه باشد شکل تاشده به‌خود بگیرد از {{مجله‌های انجمن شیمی آمریکا |state=autocollapse}} استفاده کنید.
  • collapsed به‌عنوان حالت پیش‌فرض قرار داده شده‌است.