الگو:مسابقات قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۰

یادداشت: از این الگو در مقاله‌های مربوط به رقابت‌های میان باشگاه‌ها یا رده‌های سنی خاص استفاده نکنید.