الگو:میکل‌آنژ

انتخاب باز یا بسته بودن الگو

  • برای نمایش الگو به صورت تاشده از فرمولی به شکل {{میکل‌آنژ |state=collapsed}} استفاده کنید.
برای نمایش الگو به حالت باز از {{میکل‌آنژ |state=expanded}} استفاده کنید.
اگر می‌خواهید این الگو فقط زمانی که الگوی هم‌نوع آن در صفحه باشد شکل تاشده به‌خود بگیرد از {{میکل‌آنژ |state=autocollapse}} استفاده کنید.
  • اگر حالتی را تعیین نکرده باشید (پارامتر state بین کد الگو را ببینید)، autocollapse یا همان تاشدگی خودبه‌خودی، حالت پیش‌فرض است.
  • این الگو از الگوی {{Navbox with collapsible groups}} استفاده می‌کند. برای نمایش یک بخش خاص در حالی که بقیهٔ بخش‌ها نهفته باشند، اینگونه از الگو استفاده کنید: {{میکل‌آنژ |بخش}} که بخش یکی از این‌ها می‌تواند باشد: sculpture, painting, architecture, more (هنگام استفاده گیومه‌ها را قرار ندهید)
    برای مثال: {{میکل‌آنژ |sculpture}}