الگو:ناوبری رده المپیک تابستانی بر پایه سال

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو، یک الگوی سرساز رده برای استفاده در رده‌های المپیک تابستانی بر پایه سال است که به‌عنوان مثال عنوان رده از قالب «<فلان> در المپیک تابستانی <سال>» برخوردار باشد.

این الگو یک جعبهٔ ناوبری ایجاد می‌کند که حاوی پیوندهایی به سال‌ها دیگر است.

استفاده از پارامترهای الگو الزامی نیست، اما در صورت نیاز مقداری در پارامترهای 1 و 2 در الگو وارد کرد. اگر پارامترها خالی گذاشته‌شوند، عنوان رده برای تهیهٔ جعبهٔ ناوبری تجزیه می‌شود.

استفاده ویرایش

{{ناوبری رده المپیک تابستانی بر پایه سال}}

یا

{{ناوبری رده المپیک تابستانی بر پایه سال|پیشوند|پسوند}}

نمونه‌ها ویرایش

بدون پارامتر ویرایش

در رده:المپیک تابستانی ۲۰۲۰

اگر از این عبارت استفاده کنید: {{ناوبری رده المپیک تابستانی بر پایه سال}}، نتیجه به شکل زیر خواهد بود:

الگو:ناوبری رده المپیک تابستانی بر پایه سال ناتوان در ایجاد جعبه ناوبری

فقط با پیشوند ویرایش

در رده:کشورها در المپیک تابستانی ۱۹۶۰

اگر از این عبارت استفاده کنید: {{ناوبری رده المپیک تابستانی بر پایه سال|کشورها در}}، نتیجه به شکل زیر خواهد بود:
سده ۱۹: ۱۸۹۶
سده ۲۰: ۱۹۰۰۱۹۰۴۱۹۰۸۱۹۱۲ • (۱۹۱۶) • ۱۹۲۰۱۹۲۴۱۹۲۸۱۹۳۲۱۹۳۶ • (۱۹۴۰) • (۱۹۴۴) • ۱۹۴۸۱۹۵۲۱۹۵۶۱۹۶۰۱۹۶۴۱۹۶۸۱۹۷۲۱۹۷۶۱۹۸۰۱۹۸۴۱۹۸۸۱۹۹۲۱۹۹۶
سده ۲۱: ۲۰۰۰۲۰۰۴۲۰۰۸۲۰۱۲۲۰۱۶۲۰۲۰۲۰۲۴۲۰۲۸

پارامتر پسوند ویرایش

به این دلیل که این الگو در ابتدا برای استفاده در رده‌های ویکی‌پدیای انگلیسی ساخته شده، پارامتر |suffix= برای عبارت‌هایی در نظر گرفته‌شده که پس از عبارت YYYY Summer Olympics قرار می‌گیرند. در رده‌های ویکی‌پدیای فارسی، با توجه به قالب‌بندی متفاوت عنوان‌ها استفاده از این پارامتر لازم نیست. با این حال، این پارامتر از الگو حذف نشده‌است. محل قرارگیری این پارامتر به این صورت است: <پیشوند> <پسوند> المپیک تابستانی ۱۹۸۰. در نتیجه می‌توانید عبارت‌های پیش از المپیک تابستانی را به دو بخش تقسیم کرده و بخش دوم را در پارامتر دوم الگو وارد کنید. به‌عنوان مثال:

در رده:تنیس‌بازان در المپیک تابستانی ۱۹۹۶

اگر از این عبارت استفاده کنید: {{ناوبری رده المپیک تابستانی بر پایه سال|تنیس‌بازان|در}}، نتیجه به شکل زیر خواهد بود:
سده ۱۹: ۱۸۹۶
سده ۲۰: ۱۹۰۰۱۹۰۴۱۹۰۸۱۹۱۲ • (۱۹۱۶) • ۱۹۲۰۱۹۲۴۱۹۲۸۱۹۳۲۱۹۳۶ • (۱۹۴۰) • (۱۹۴۴) • ۱۹۴۸۱۹۵۲۱۹۵۶۱۹۶۰۱۹۶۴۱۹۶۸۱۹۷۲۱۹۷۶۱۹۸۰۱۹۸۴۱۹۸۸۱۹۹۲۱۹۹۶
سده ۲۱: ۲۰۰۰۲۰۰۴۲۰۰۸۲۰۱۲۲۰۱۶۲۰۲۰۲۰۲۴۲۰۲۸

خطاها ویرایش

اگر عنوان رده دربردارندهٔ عبارت «المپیک تابستانی <سال>» نباشد، الگو قادر به تولید جعبهٔ ناوبری نخواهد بود؛ مگر آن که پارامترها به‌صورت دستی برای الگو تعریف شوند.

اگر الگو نتواند جعبهٔ ناوبری را تولید کند، یک پیام خطا تولید شده و صفحه به یک ردهٔ ردیابی افزوده می‌شود:

برای بروزرسانی تعداد کل صفحه‌ها، میانگیر این صفحه را خالی کنید.

جستارهای وابسته ویرایش