نگارهٔ روز
نقشه ساموئل دان

نقشه ساموئل دان، یک نقشه عمومی و کلی از جهان (مشتمل بر خشکی و آب) با کشفیات جدید (در زمان خود) به همراه توضیحات مفصل حاشیه‌ای است. این نقشه شامل توضیحات جز به جز از منظومه شمسی، زمین و حرکات وضعی و انتقالی آن، ماه و رفتارهای نجومی آن و ستاره‌ها، سیاره‌ها و صور فلکی است. نقشه را ساموئل دان و توماس کیچین در سال ۱۷۹۴ ترسیم کردند. در این نقشه نام خلیج فارس به آشکار درج شده است.

ساموئل دان
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش