الگو:نر/2013-01-18

نگارهٔ روز
هنر تانبو

هنر تانبو شیوه و هنری ژاپنی است که به وسیله انواع گیاه برنج و با توجه به رنگ‌های گوناگون آن ایجاد می‌گردد. این هنر که نوعی آفرینش ِ طرح و نقش‌های بسیار بزرگ است، در شالیزارها انجام می‌شود.
نگاره، ترسیم ِ نقش یک فرمانده سامورایی را در شالیزاری در ژاپن نمایش می‌دهد.

User:Captain76
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش