باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
آزمایش ترینیتی

قارچ ایجاد شده توسط انفجار اتمی طی آزمایش ترینیتی. این تصویر شانزده هزارم ثانیه پس از لحظهٔ انفجار گرفته شده است. آزمایش ترینیتی نخستین انفجار یک جنگ‌افزار هسته‌ای بود.

برلین بریکسنر
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش