نگارهٔ روز
فواره

فواره، آب‌نما، و آبخوری عناصر معماری هستند که آب را به جایی می‌ریزند و یا به هوا پرتاب می‌کنند. این کار یا به منظور سهولت در استفاده از آب (آشامیدن و یا شستشو) و یا برای مقاصد زیبایی انجام می‌شود.

عکاس: Dori
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش