الگو:نر/2013-12-10

نگارهٔ روز
پروانه گورخری

امروز ۱۰ دسامبر روز جهانی حمایت از حیوانات است.
پروانه گورخری گونه‌ای پروانه از خانوادهٔ پروانه‌های فرچه‌پا است که در آمریکای مرکزی و بخش شمالی آمریکای جنوبی زندگی می‌کند. زیستگاه پروانه گورخری در جنگل‌های اولیه و ثانویه در ارتفاع میان سطح دریا و حدود ۱۴۰۰ متر است اما در ارتفاعات کمتر از ۸۰۰ متر هم دیده می‌شود. این گونه در سرده فرچه‌پایان آمریکایی قرار دارد.

پدیدآورنده: Richard Bartz
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش