الگو:نر/2013-12-17

نگارهٔ روز
تصویر میکروسکوپی هیره زرد

هیرهٔ زرد گونه‌ای هیره یا مایت است که طول عمر آن فقط حدود ۳۷ روز است و اندازهٔ آن کمتر از یک چهارم میلی‌متر (۲۵۰ میکرون) است. این حشرهٔ بسیار ریز٬ انگل مرکبات است.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش