الگو:نر/2013-12-22

نگارهٔ روز
نارنجی‌کنار

نارنجی‌کنار گونه‌ای پروانه است که در تیره کاهی‌بالان قرار دارد. جنس نر این پروانه دارای رنگ نارنجی در کناره بال‌هایش می‌باشد.

پدیدآورنده: Michael Apel
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش