الگو:نر/2014-02-18

نگارهٔ روز
چهره یک زن گامبیایی

امروز ۱۸ فوریه چهل و نهمین سالگرد استقلال کشور گامبیا از بریتانیا است.
نگاره چهره یک زن گامبیایی را نشان می‌دهد.

Ferdinand Reus
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش