الگو:نر/2014-04-20

نگارهٔ روز
ختنه

مراسم ختنه در آسیای مرکزی، در این تصویر گروهی از مردان گرداگرد پسر کوچکی که در حال ختنه شدن است، نشسته‌اند. گرفته شده در بین سال‌های ۱۸۶۵ تا ۱۸۷۲

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش