باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
سنجاقک دوشیزه زیبا

سنجاقک دوشیزه زیبا گونه‌ای سنجاقک است که در سرده سنجاقک‌های کالوپتریکس قرار دارد. دوشیزگان زیبا بیشتر در کنار رودهای پرسرعت دیده می‌شوند. جنس ماده معمولاً حدود ۳۰۰ تخم بر روی گل‌های آلاله می‌گذارد.
تصویر یک دوشیزه زیبا نر را در کشور آلمان نشان می‌دهد.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش