الگو:نر/2014-11-11

نگارهٔ روز
فیودور داستایفسکی

امروز یکصد و نود و سومین سال تولد فیودور داستایفسکی نویسنده روسی است.
اکثر داستان‌های وی همچون شخصیت خودش سرگذشت مردمی‌ست عصیان زده، بیمار و روان‌پریش. او ابتدا برای امرار معاش به کار ترجمه پرداخت و آثاری چون اورژنی گرانده اثر بالزاک و دون کارلوس اثر شیلر را ترجمه کرد.
تصویر نقاشی وی را نمایش می‌دهد که به وسیله واسیلی پروف در سال ۱۸۷۲ خلق شده است.

نقاش: واسیلی پروف
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش