نگارهٔ روز
جیرجیرک بزرگ بوته‌ای سبز

«پای راست جلویی جیرجیرک بزرگ بوته‌ای سبز که عضو شنوایی حشره بر روی آن قرار دارد.»
این جیرجیرک که با نام زنجره بزرگ بوته‌ای سبز نیز شناخته می‌شود در خانواده ملخ‌های شاخک‌دراز (جیرجیرک‌های بوته‌ای) قرار دارد. جیرجیرک بزرگ بوته‌ای سبز نر بزرگسال ۲۸ تا ۳۶ میلی‌متر رشد می‌کند. و این میزان برای ماده ۳۲ تا ۴۲ میلی‌متر است. این گونه توسط شاخک درازش که ممکن است طولش، تا ۳ برابر خود بدن حشره باشد، قابل تشخیص است.
برای یافتن عضو شنوایی پس از باز کردن تصویر، فلش موس را نزدیک پایین زانو ببرید محدود توسط مربعی ظاهر می‌شود.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش