الگو:نر/2015-01-06

نگارهٔ روز
بید مجنون

تعدادی درخت بید مجنون در پارک آب و آتش تهران
این درخت گونه‌ای برگریز از بید است که در اصل متعلق به نواحی خشک شمالی کشور چین است اما از طریق جاده ابریشم به دیگر نقاط جهان راه یافته و کاشته شده‌است.

عکس از کاربر:Alborzagros
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش