نگارهٔ روز
فسیل برگ درخت راش اروپایی

فسیل برگ درخت راش اروپایی مربوط به ۲٬۵۸۸٬۰۰۰ تا ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ سال پیش در موزه تولوز
این درخت نام یک گونه برگریز از سرده راش، خانواده راشیان است. راش اروپایی درختی تنومند است و بلندایش ممکن است تا بیشینه ۵۰ متر و قطر تنه‌اش تا بیشینه ۳ متر هم برسد.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش