الگو:نر/2015-04-21

نگارهٔ روز
مینیاتور نشان‌دهندهٔ سعدی از کتاب گلستان سعدی

امروز اول اردیبهشت، روز سعدی است.
مینیاتور نشان‌دهندهٔ سعدی از کتاب گلستان سعدی در کتابی متعلق به ۱۹۴۲ میلادی

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش