الگو:نر/2015-11-03

نگارهٔ روز
نیتروژن

نیتروژن درخشان با درجه خلوص بالا در شیشه کوچک
امروز دویست و شصت و ششمین سالگرد تولد دانیل رادرفورد شیمی‌دان اهل اسکاتلند و کاشف نیتروژن است.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش