الگو:نر/2015-11-12

نگارهٔ روز
طیف لامپ تخلیه پر شده توسط گاز آرگون

امروز یک‌صد و هفتاد و سومین سالگرد تولد جان استرات کاشف آرگون است.
تصویر طیف لامپ تخلیه پر شده توسط گاز آرگون را نشان می‌دهد.
این گاز عنصری است شیمیایی با علامت اختصاری Ar و با عدد اتمی ۱۸. گاز آرگون در اتمسفر زمین تا حدود ٪۱ موجود است. بیشتر این حجم آرگون، آرگون-۴۰ است که از واپاشی پتاسیم-۴۰ در جو بر اثر پرتوهای کیهانی تولید شده‌است. در جهان، آرگون-۳۶ بسیار فراوان‌تر از آرگون-۴۰ است. زیرا از محصولات سنتز هسته‌ای ستاره‌ای در ابرنواخترها می‌باشد.
جان استرات با همکاری ویلیام رمزی موفق به کشف این گاز شدند.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...