نگارهٔ روز
آرپ۲۷۳

آرپ۲۷۳ نام یک تودهٔ کهکشان است که در فراسوی دوردست کهکشان راه شیری و در فاصلهٔ بیش از ۳۰۰ میلیون سال نوری از آن قرار دارد. این کهکشان در صورت فلکی زن برزنجیر است که برای نخستین بار توسط هالتون آرپ در سال ۱۹۶۶ میلادی شناخته شد. این کهکشان بزرگترین کهکشان مارپیچی است.
امروز هشتاد و نهمین سالگرد تولد هالتون آرپ کاشف این توده کهکشانی است.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش