الگو:نر/2016-05-08

نگارهٔ روز
اسکناس‌های ریالی ایران

اسکناس ۵۰۰ ریالی معادل ۵ پهلوی متعلق به سال ۱۳۱۷ خورشیدی مصادف با ۱۹۳۸ میلادی با نشان شیر و خورشید

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش