الگو:نر/2016-06-11

نگارهٔ روز
سیاوش الموتی

سیاوش الموتی مهندس آمریکایی-ایرانی است که به خاطر اختراع کد بلوک فضا-زمان شهرت دارد (تکنیکی مورد استفاده در ارتباطات بدون‌سیم) اختراع او در سال ۱۹۹۷ به همراه وحید تارخ ثبت شد.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش