نگارهٔ روز
لوبیای چشم‌بلبلی

لوبیای چشم بلبلی گیاهی از تیرهٔ پروانه‌داران است. این گیاه یک‌سال عمر دارد و در مناطق گرمسیری رشد می‌کند. ساقۀ آن افراشته و برگ‌هایش مرکب است. طول برگ‌های این گیاه به حدود ۱۵ سانتی‌متر می‌رسد.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش