نگارهٔ روز
مومیایی گوآناخوآتو

تصویر دست‌های یک جسد مومیایی شده گوآناخوآتو
مومیایی به جسدی گفته می‌شود که پوست و گوشت خشک شده آن در اثر تماس عمدی یا تصادفی با مواد شیمیایی، سرمای فوق‌العاده زیاد، رطوبت بسیار پایین یا عدم وجود هوا حفظ شده‌است. مومیایی کردن اجساد اشراف و امرا در مصر باستان مرسوم بوده‌است.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش