الگو:نر/2016-09-23

نگارهٔ روز
کانتینو

کانتینو قدیمی‌ترین نقشهٔ برجای‌مانده است که تاریخ پرتغال و اکتشافات این امپراتوری را بین سال‌های ۱۴۱۵ تا ۱۵۷۸ میلادی، از شرق تا غرب نشان می‌دهد. این نقشه از جهان توسط یک جغرافی‌دان پرتغالی به سال ۱۵۰۲ میلادی ترسیم شده‌است.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش