باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
فالکن ۹

فالکون۹ موشکی از گروهِ موشک‌های شرکتِ اسپیس‌اکس است. فالکن ۹ برای بردن محموله به مدار زمین و برگشت به زمین طراحی و ساخته شده‌است. از ۱۱ تلاش صورت‌گرفته برای بازیابی راکت در دو سال گذشته، ۶ مورد موفقیت‌آمیز بوده‌است. با ارسال مجدد راکت‌های فرودآمده به فضا، این شرکت می‌تواند بخشی از مخارج جاری را پوشش داده و تا ۳۰ درصد در هزینه‌های پرتاب صرفه‌جویی نماید. بلندای این موشک به ۶۷ متر می‌رسد.

Appable
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش