نگارهٔ روز
مسجد نصیرالملک در شیراز

مسجد نصیرالملک یکی از مساجد قدیمی شیراز می‌باشد که در محله گود عربان در جنوب خیابان لطفعلی خان زند نزدیکی شاه چراغ و در کوچهٔ نصیر الملک واقع شده است.
این مسجد دو شبستان یکی در غرب و دیگری در شرق دارد، شبستان شرقی یک شبستان زمستانی بوده که به سمت قبله است که در هوای بسیار گرم تابستان می‌بایست مورد استفاده قرار می‌گرفت که جهت جلوگیری از تابش مستقیم نور آفتاب و گرم شدن شبستان طراحی شده است.

Hesam.montazeri
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش