باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
لویی پاستور

امروز یک‌صد و نود و چهارمین سالگرد تولد لویی پاستور شیمی‌دان و میکروب‌شناس نامدار فرانسوی است.
وی از دریافت‌کنندگان مدال کاپلی بود. پاستور همچنین از اعضاء آکادمی‌های علوم فرانسه و ملی دانش آمریکا نیز به شمار می‌رفت.
شهرت وی مدیون شناخت نقش باکتری‌ها در بروز بیماری و کشف واکسن ضد هاری می‌باشد. واژه پاستوریزه از نام خانوادگی وی اخذ شده است.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش