باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
کریستال برف

بلورهای برف که توسط میکروسکوپ الکترونی دما-پایین اسکن و بزرگنمایی شده است. برای درک بهتر عکس از رنگ‌های مجازی استفاده شده است.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش