الگو:نر/2017-04-01

نگارهٔ روز
هم‌نوع‌خواری

قورباغه‌های درختِ طلایی از خانوادهٔ قورباغه‌های بوته‌زار هستند. زیست‌گاه اصلی قورباغه‌های درختِ طلایی در جنگل‌های شرق و جنوب شرقی آسیاست. در میان این گونه از قورباغه‌ها، هم‌نوع‌خواری رواج دارد.

کاربر:Holleday
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش