الگو:نر/2017-04-09

نگارهٔ روز
حمام گنجعلیخان

نمایی از گچ‌بری‌های سقف حمام گنجعلیخان
حمام گنجعلیخان یکی از بناهای مجموعه گنجعلیخان است که در سال ۱۶۱۱ میلادی در عصر صفوی ساخته شده‌ است. مجموعه گنجعلیخان در مرکز قدیمی شهر کرمان و در کنار بازار بزرگ کرمان قرار دارد. معمار حمام استاد «سلطان محمد معمار یزدی» است. از ویژگی بنا می‌توان به:معماری بنا استفاده از فضاهای هشت و نیم هشت و تأمین نور، انعکاس نور، کاشی کاری، گچبری، حجاری، نقاشی را می‌توان نام برد.

کاربر:Poco_a_poco
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش