باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
موسیقی‌دان پیر

موسیقی‌دان پیر نام یک نقاشی رنگ روغن است که توسط ادوارد مانه نقاش امپرسیونیست فرانسوی در سال ۱۸۶۲ کشیده شده است. در آن دوره مانه تحت تأثیر هنر اسپانیا قرار گرفته بود. نقاشی تأثیر گوستاو کوربه را هم فاش می‌کند. این کار یکی از بزرگترین تابلوهای مانه است و در نگارخانه ملی هنر آمریکا در واشینگتن، دی.سی. نگهداری می‌شود.

File Upload Bot (Eloquence)
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش