باز کردن منو اصلی
نگارهٔ روز
دودمان پهلوی

سکه ۱۰ پهلوی ضرب شده در سال ۱۳۵۵ خورشیدی به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس دودمان پهلوی، چهره رضا شاه و محمدرضا شاه بر روی سکه می‌باشد.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش