نگارهٔ روز
Fausto Zonaro - The Daughter of the English Ambassador Riding in a Palanquin - Google Art Project.jpg

دختر سفیر بریتانیا نشسته بر تخت روان، نام اثری است از فائوستو زونارو، نقاش رئالیست ایتالیایی.
این اثر که در اواخر سدهٔ ۱۹ میلادی در استانبول خلق شده‌است، دختر سفیر کبیر بریتانیا در امپراتوری عثمانی را همراه با اسکورت نظامیان عثمانی، نشسته بر تخت روان به تصویر کشیده‌است.
این اثر اکنون در موزه پرا نگه‌داری می‌شود.

نقاش: فائوستو زونارو
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش